Vi utfører følgende typer arbeid:

1. Konsulenttjenester av teknisk dokumentasjon

 • Utarbeide ny dokumentasjon
 • Bidra til etablering, revidering og distribuering av teknisk dokumentasjon i henhold til kundens krav
 • Støtte kunden i produksjon av dokumenter
 • Databaseoppbygging
 • Teknisk gjennomgang av dokumentasjon
 • Utarbeide spesifikasjoner
 • Evaluering av behov og systemer
 • Analyse av dokumentasjon

2. Dokumentkontroll

 • Kontroll av leverandordokumentasjon iht. spesifikasjoner
 • Kontroll av dokumentasjon i kundens eget arkivsystem (verifisere revisjon etc iht. registerinformasjon)
 • Rapportering av avvik
 • Oppgradering av eksisterende dokumentasjon
 • Status i forhold til materiell
 • Konfigurasjonsstyring
 • Revisjonshåndtering

3. Arkivtjenester

 • Arkivforvaltning og lagring
 • Makulering
 • Fjernarkiv
 • Finne, skanne og levere dokument

4. Skanning/digitalisering av dokumenter, tegninger, mikrofilm:

Skannede dokumenter / tegninger bearbeides videre til ønsket filformat; raster, pdf, tekstbehandlingsformat eller strukturert format, rensing/kvalitetsikring.

 • Alle papirstørrelser
 • Sort / hvitt, gråtoner og farge
 • 16mm og 35mm mikrofilm

Konvertering mellom ulike filformater.

 • Tekstgjenkjenning (OCR)
 • Tekstbehandlingsformater
 • Etablere dokumentmaler og tilpasse dokument til kundens mal
 • Etablering av PDF med indeksering (bookmarks)
 • Tegningsformater
 • Editering av tegninger i raster og DAK
 • Strukturerte formater (sgml / xml / html, S1000D)
 • Utarbeide strukturert dokumentasjon for parallellpublisering til web og papir, fra samme kilde
 • Oversettelse