Vi har mangeårig rammeavtale for dokumentasjonstjenester for Forsvaret.

Eksempler på tjenester vi utfører er :

Oppdatering av dokumentasjon for alle kystvaktfartøy, Nansenklasse Fregatt og SB90 Stridsbåt 90N.

Hefte produksjon, UD6-81 (serie med hefter om Vintertjeneste i engelsk utgave).

Parallel publikasjon fra XML, UD2-1 (Sikkerhetsbestemmelser for hæren) hvor vi i samarbeid med Forsvaret, reviderer og oppdaterer den digitale versjonen kvartalsvis og produserer en ny papirutgaven i tjenesten hvert annet år. UD2-1 er publisert på norsk og engelsk. Den samme kilden brukes til både web og papir utgaven.

Vi har vært logistikkstøtteleverandør til verftsgruppen Vard Langsten ifm leveranse til Forsvarets.

Rammeavtale med Wintershall, operatør på Norsk sokkel.

Vårt firma er kvalifisert som leverandør i Achilles JQS.